Opleiding

 
  Docent(e)
Slagwerk Paul Prevoo
Groot koper Bas Schobbers en  
Dion Kowalski 
Saxofoon en blokfluit Celine Roijen / Lilian Cleven
Klein koper Leon Jaminon
Algehele coördinatie Pascal Smeets
 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via het secretariaat (secretariaat@fanfarehuls.nl) of door middel van het aanmeldingsformulier.
Tot nu toe hanteerden we één toetsmoment en wel aan het eind van het schooljaar. Het kan echter voorkomen dat een leerling, door omstandigheden, op dat moment geen examen kan doen. Omgekeerd is het ook mogelijk dat een leerling sneller is en wellicht een half jaar eerder examen zou kunnen doen dan gepland. Vandaar dat we hebben besloten om drie examenmomenten in te voeren, met Kerst, met Pasen en na afloop van het schooljaar. De docent bepaalt in overleg met de leerling, op welk tijdstip examen wordt gedaan. Wel zal dit 3 maanden voor het examen bij de leerling en de examencommissie (via de coördinator) kenbaar moeten worden gemaakt, zodat een en ander kan worden voorbereid.
Leerlingen die op het punt staan om een keuze voor een blaasinstrument te maken, mogen enkele weken van tevoren naar de repetitie van de fanfare komen. Hier zullen een aantal blaasinstrumenten aanwezig zijn, waarop men kan oefenen. De dirigent zal vervolgens een terzake kundig advies afgeven. In overleg met leerling en ouders zal vervolgens het vervolg van de opleiding worden bepaald (keuze muziekinstrument).
Leerlingen die in voorbereiding voor hun Hafa A examen zijn, mogen 3 maanden van tevoren al enkele keren plaatsnemen bij hun groep, tijdens de repetitie van de fanfare. 
Wij raden trouwens alle leerlingen (en de ouders) aan, om af en toe de repetitie op zondag te bezoeken, om alvast een indruk te krijgen hoe een en ander er hier aan toe gaat.
 

Club van €endracht

Like en deel onze website

Webdesign / webmanagement Smeets ICT Support