Bestuurswisseling bij fanfare Eendracht

Bestuurswisseling bij fanfare Eendracht

Onlangs werd voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de fanfare een online-jaarvergadering gehouden.
Hiervoor werden eerst een 2-tal proefsessies gedaan zodat iedereen een beetje kennis kon maken met Microsoft Teams.

Bijna iedereen was aanwezig, van Zeeland en Tilburg tot de thuislinie. Er waren maar een paar afmeldingen. Zelfs onze seniormuzikant (86 jaar) was present.

Met wat huishoudelijke reglementen vooraf nam de voorzitter het woord.

Middels schermdeling werden de financiën doorgenomen.
Bestuurslid Sandra Heuts werd herkozen. Hiervoor hadden de leden vooraf hun stem kenbaar gemaakt bij de voorzitter en secretaris.

Penningmeester Frans Voragen stelde zich na maar liefst 40 jaar penningmeesterschap niet meer beschikbaar, zijn functie wordt overgenomen door zittend bestuurslid Maurice Brouns (penningmeester@fanfarehuls.nl). Ook secretaris Jolanda Beckers stelde haar functie beschikbaar, zij draagt haar functie na 16 jaar over aan aspirant-bestuurslid Ralph Franssen (secretaris@fanfarehuls.nl).
Beide (oud)bestuursleden werden uitvoerig bedankt voor hun inzet en er volgde een stil maar overtuigend gemeend applaus.

De beschermheer was helaas verhinderd maar de voorzitter las in zijn naam de door hem gestuurde mail voor.
Na wat technische probleempjes kwam ook de dirigent in beeld. Hij deed zijn zegje vanuit Grevenbicht.

Van beide heren alleen maar lovende woorden over hoe de vereniging zich in stand houdt en beiden spraken uiteraard de wens uit dat we weer snel kunnen musiceren en samen zijn. Iets waar de voorzitter zich uiteraard helemaal bij aansloot en hij sprak nogmaals de belofte uit dat de jubilarissen van zowel 2020 als van 2021, zodra het kan, op een waardige manier in het zonnetje worden gezet.

Club van €endracht

Like en deel onze website

Webdesign / webmanagement Smeets ICT Support