Paasmaandag - Fanfaredag

Paasmaandag is de verenigingdag van onze fanfare. Het korps onder leiding van dirigent Roger Cobben luistert die dag in de parochiekerk de H.Mis van 11.00 uur op.  Wij zullen voor u de volgende werken ten gehore brengen:

 • Yellow mountains
 • Elvira Madigan
 • Josua
 • Londonderry air
 • Meditation light of the world en
 • The Red Shield march

Na afloop wordt er, bij goed weer, nog een andante gespeeld op het kerkhof ter nagedachtenis aan de overleden leden. Bij slecht weer zal dit na de mis in de kerk plaatsvinden.  Hierna gaan de muzikanten en hun familie terug naar het verenigingslokaal op de Huls waar een paaslunch voor ze klaar staat. Na deze lunch begint het officiële gedeelte en worden behalve een paar trouwe hulpverleners ook dhr. Jacques Mohr (Romeinenstraat 30) in het zonnetje gezet. Jacques viert zijn 25-jarig lidmaatschap bij de vereniging doch is al langer bondslid waarvoor hij over een paar jaar weer gehuldigd wordt.    Vervolgens vindt de interne huldiging plaats van een aantal jubilarissen, te weten  

 • John Hugen, 50 jaar lid;  
 • René Beckers, 40 jaar lid en  
 • Ricardo Rodermond, 12,5 jaar lid.  

  foto: foto Kaldenbach   Na een aantal woelige jaren (met ledenterugloop) kan de vereniging nu weer met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Het ledenaantal neemt weer langzaam toe en de muzikanten komen met plezier naar de repetitie. Dit blijkt ook wel uit de laatste concerten die wij hebben gegeven, zeer lovende woorden vielen ons ten deel.  Dit komt uiteraard ook ten dele door onze enthousiaste dirigent.   Tot aan de vakantie treedt het korps nog een paar maal naar buiten:

 • 23 april – ophalen communicantjes;
 • 21 mei processie (i.s.m. harmonie st. Caecilia);
 • 18 juni om 11.00 uur koffieconcert in verenigingslokaal en
 • 25 juni openluchtconcert op het plein voor de parochiekerk, na de mis van 11.00 uur. 

 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je een keer komen kijken naar de repetitie? Je bent van harte welkom. 

Club van €endracht

Like en deel onze website

Webdesign / webmanagement Smeets ICT Support