Club van €endracht

Wat is de “Club van Eendracht”?

De club van €endracht is een groep zakenmensen en particulieren die onze vereniging een warm hart toedragen en ons met een jaarlijkse bijdrage steunen. De “Club van Eendracht” is de sponsorclub van onze fanfare. Via deze sponsorclub probeert de fanfare extra financiële middelen te werven, die nodig zijn om de fanfare “spelend” te houden en om de jeugdige muzikanten een betaalbare opleiding te bieden.

Waar wordt de bijdrage van de “Club van Eendracht” voor gebruikt?

Het geld dat door de “Club van Eendracht” bijeen wordt gebracht, wordt gebruikt om aankopen te doen, die de fanfare nodig heeft om muziek te kunnen maken. Hierbij kan aan de ene kant gedacht worden aan bladmuziek, marsboekjes en muziekstandaards, aan de andere kant kunnen ook instrumenten ermee gekocht worden. Jaarlijks wordt er tijdens de jaarvergadering een overzicht gepresenteerd wat er met de gelden van de Club van €endracht is gebeurd. Het geld wordt beheerd door de penningmeester van de fanfare

Wat kunt U verwachten van de “Club van Eendracht”?

Om te beginnen ontvangt een donateur uitnodigingen voor de activiteiten van de fanfare. Binnen dit kader vallen natuurlijk de concerten en tevens de jaarlijkse barbecue. Verder wordt de mogelijkheid geboden om mee te gaan op concertreizen van de fanfare. Een en ander zal mogelijk zijn tegen gereduceerd tarief. Tot slot is het mogelijk om een vermelding op de website van de fanfare te krijgen.

Wat is de bijdrage per donateur aan de “Club van Eendracht”?

De jaarlijkse bijdrage voor leden van de “Club van Eendracht” is €25 of €50. Met dit bedrag is het voor de fanfare mogelijk om de nodige investeringen te doen. De donatie kan in één keer worden voldaan, tevens is het mogelijk om de donatie per kwartaal te voldoen.

Waar krijg ik meer informatie en kan ik terecht met vragen over de “Club van Eendracht”?

Voor meer informatie kunt u terecht bij het bestuur, of een e-mail sturen naar eendracht@fanfarehuls.nl.

Ook kunt u door middel van onderstaand formulier informatie inwinnen of u meteen aanmelden als lid van de Club van €endracht.

Door middel van dit formulier kunt u informatie inwinnen over, of u aanmelden als lid van, de Club van €endracht.

Bedrijfsnaam
Naam (en voornaam)*
Adres
Postcode
Woonplaats*
E-mailadres*
Telefoonnummer*
Club van €endracht
   
Wenst jaarlijks een factuur*
   
Jaarlijks sponsorbedrag

Bevestig dat u geen script bent door het vakje aan te vinken

Club van €endracht

Like en deel onze website

Club van €endracht

Sponsorkliks

Webdesign / webmanagement Smeets ICT Support