1999 tot heden

In 2001 geeft dirigent Jos Dobbelstein het stokje over aan Hub Nickel. De fanfare ervaart het gebrek aan jeugdige instroom. De vele ouder wordende muzikanten nopen de vereniging tot het afzeggen van diverse optochten.

In 2003 neemt de vereniging deel aan het bondsconcours te Venlo.
Onder leiding van Hub Nickel wordt in de ereafdeling een 1e prijs gehaald.

In de loop van deze laatste 10 jaren zijn de vereniging diverse steunpilaren ontvallen, waardoor er een steeds groter beroep moet worden gedaan op een groep waarvan het merendeel bestaat uit vrij jonge mensen, die nog lang niet de ervaring hebben van de oudere muzikant.

Regelmatig echter worden er de laatste jaren weer nieuwe leden aan het opleidingsarsenaal toegevoegd, waardoor het aantal leden inmiddels weer meer dan dertig is. De eigen muziekopleiding wordt verzorgd door bevoegde docenten, hetgeen het opleidingsniveau duidelijk ten goede komt.
 
Tussen al deze ups en downs die de fanfare doormaakt, wordt toch tijd gemaakt en gevonden om met deze iets meer dan dertig leden en u als Simpelveldse bevolking het eeuwfeest te vieren op 4, 5 en 6 september 2009. Een groot galaconcert gaat hieraan vooraf. Een concert waarbij de fanfare samen met fanfare Concordia Ulestraten een groot korps vormde. Dit galaconcert werd voor de aanwezige toehoorders en de muzikanten een onvergetelijke avond met leuke hoogtepunten (overigens helemaal vastgelegd op DVD).
 
 
In 2013, werd na 13 jaar afscheid genomen van dirigent Hub Nickel. 
Na diverse proefrepetities werd door de vereniging Roger Cobben als dirigent aangesteld.
Met hem is de vereniging een nieuwe weg ingeslagen. Getuige hiervan zijn diverse geslaagde concerten, waaronder in 2015 een groot galaconcert in de St. Remigiuskerk in Simpelveld en in 2016 wederom een geslaag concert in voornoemde kerk. Verschillende (oud) leden hebben inmiddels de weg naar onze vereniging weer gevonden. Wij zijn uiteraard zeer verheugd, dat onze fanfare nog steeds drijft op de krachten van leden uit de eigen gemeenschap.
 
 
 

Club van €endracht

Sponsorkliks

Webdesign / webmanagement Smeets ICT Support